Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване в нашия уебсайт.

Ако натиснете бутона Съгласен съм, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност.

Съгласен съм Не съм съгласен

Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ВАЖНО!!! Моля внимателно прочетете условията преди да пристъпите към използване на уеб сайта и за онлайн пазаруване. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА  TUBERZONA.COM С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА TUBERZONA.COM, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ, И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА!

Уведомление за поверителност, относно Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (ОРЗД).​

GDPR регламент 679/2016 (EC)
Това е така известният GDPR, който е обнародван в официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016г. 
Както вече знаем той има задължителен характер и ще се прилага пряко във всички държави- членки от 25 май 2018 г. 
Целта на регламента е да гарантира защитата на личните данни на всеки човек, като въведе поредица от задължения за бизнеса.

Какво означава това?

1. Създаване на нови правила и политики за защита на личните данни.
2. Регулярно съблюдаване за спазването им.
3. Поддържане на високо ниво на информираност, във връзка с правата на субектите на данни.

В тази връзка се обръщаме към нашите клиенти, със следната допълнителна информация за отделните модули в нашият сайт,
където постъпват и се съхрянават лични данни за определен срок от време.

Модул 1: Форма за регистрация. 
Тази регистрация дава възможност за достъп на нашите клиенти до нашата Вип рубрика- НОВИНИ и личните им данни се съхраняват на административен панел, до който достъп има само администратора на сайта- с въвеждане на идентификационен код.
Регистрацията генерира индивидуална парола за достъп, която еднолично разрешава достъп. 
Регистрираният вече клиент е длъжен да пази в тайна своята парола за достъп в Трюфел Зона!
Тук администратора на Трюфел Зона съхранява личните данни на регистрираните потребители за неопределен срок от време, като техния брой не надхвърля 10 000 души..
Ако някой потребител пожелае и изрази ясно своето желание, като се свърже с нас на тел.: +359 886 931 691, 
или на някоя от предоставените в сайта електронни пощи, регистрацията може да се прекрати веднага.
 
Модул 2: Форма за потребителски данни.
Тази регистрация дава възможност на нашите клиенти да поръчат избраните продукти от нашият електронен магазин. 
В тази база данни предоставената лична информация се изтрива веднага, след изпълнението на поръчката на даден клиент.
Тук лични данни не се съхраняват.

Модул 3: Форма за запитване.
Формата ни за запитване е директно свързана с нашата работна електронна поща: BoykoiReny@tuberzona.com.
Тази база данни се съхранява максимум една година, след което се премахва от администратора.  

Защита на личните данни 
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Tuberzona.com  при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. При проблем, или при изрично заявяване от страна на Потребителя, администратора на сайта ще премахне незабавно неговата регистрация. Потребителят винаги може да се свърже с Трюфел зона на телефон, и-мейл или чрез Формата за запитване. Приемайки настоящите условия, Потребителите които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Tuberzona.com  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от Tuberzona.com  за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в сайта . Tuberzona.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Tuberzona.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели:
- поддържане на акаунта на Клиента;
- изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл /Съгласно Закона за Електронната Търговия Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение. Вие може да го приемете или отхвърлите и ние ще преустановим изпращането на търговски съобщения към Вас. Ако сме Ви обезпокоили, моля да ни извините!/;
Tuberzona.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 

В случай, че ползвате интернет магазина с наименование TUBERZONA.COM се счита, че безусловно приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.

Настоящите общи условия регламентират реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта http://www.Tuberzona.com, за краткост наричан "уеб сайта", собственост на "БЕАТРИКС- 77" ЕООД, наричан за краткост "Търговец" и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на продукти, наричано за краткост "Потребител". 

"БЕАТРИКС-77" ЕООД е фирма регистрирана по Търговския закон с адрес на регистрация гр.София, Район Нови Искър- 1281, ул.”Старата върба” №3 , ЕИК: 204549518, с адрес за кореспонденция: гр.София, Район Нови Искър-1280, ул.”Върбовка” №3

Договор
Договорът за продажба от разстояние между Трюфел зона и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Трюфел зона. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителя изрично и безусловно се съгласява на сключения с Трюфел зона договор от разстояние, да се извършва на представената от него електронна поща. 

Условия за покупка 
Чрез електронна поръчка от  сайта  могат да бъдат закупувани единствено и само тези продукти, които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата на ползвателя. А да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде правилна и сериозна. По този начин ТЪРГОВЕЦЪТ  предупреждава, че има моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка, цената показана на САЙТА може да не е истинската. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ ще информира КЛИЕНТА относно правилната цена. Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА.  

Регистриране на Потребителите 
Потребителят може да купува онлайн продукти от магазина,  след като се регистрира по посочения начин. При попълване на формата за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на уеб сайта данни, както и да ги промени /заяви наново/ в 14 дневен срок в случай, че в част от тях е настъпила промяна. Потребителят декларира и заявява, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни и пълни. Ако Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпилите промени в рамките на указания по- горе срок и само в случай, че посоченото по- горе нарушение не представлява нарушение или престъпление по смисъла на българското право, Търговецът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния Потребител. Ако посоченото нарушение създава съмнение в Търговеца относно характера и целите, които преследва, то Търговеца освен мерките, посочени в предходното изречение, информира компетентните органи.
При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със  „БЕАТРИКС- 77” ЕООД за покупко- продажба на избрания ПРОДУКТ, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на ТРЮФЕЛ ЗОНА, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта.
В случай на спор и /или неяснота относно това кое лице е обвързано с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко- продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока, а в случаите на избрана форма "ПОКУПКА С КУРИЕР", обвързаното лице е лицето, от чието име е направена регистрацията.
Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите Потребители във връзка с обичайната дейност на Уеб сайта, както и за предлагане на нови ПРОДУКТИ и УСЛУГИ. Всеки един Потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от управомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Потребителя за това.

Начин на извършване на покупка 
Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта продукти след като се е регистрирал с потребителските си данни. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "Купи" в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Търговеца изрично. При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на Потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на Търговеца.
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като Търговеца се свърже по телефона или посредством и-мейл съобщение с Потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди поръчката си. В случай, че Потребителя заплати избрания продукт по електронен път, допълнително потвърждение на поръчката не е необходимо.
От съображения за сигурност, когато Потребителят направи поръчка се записва неговия IP адрес и името на Интернет доставчика му.
Доставка: на поръчани от онлайн магазина продукти се извършва с куриер. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина продукти са следните:
ВАЖНО!!! Стоката се изпраща  след потвърждение от наш сътрудник по телефон или и-мейл! 
1. За стоки поръчани до 14:00 часа българско време - 2 работни дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 
2. За стоки поръчани след 14:00 часа българско време - 3 работни дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. При извършване на доставката, продуктите следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на  несъответствие или някакви проблеми, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните проблеми и незабавно уведомява Трюфел зона на тел. +359 886 931 691.
ВАЖНО!!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

ВАЖНО!!! Трюфел зона не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока, като след изтичане на срока за получаване, куриерската фирма има право да начислява магазинаж, който се заплаща от получателя. 
Сайта си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

ВАЖНО !!! Когато клиент иска да му бъде издадена и фактура плюс касовия бон- желателно е да го посочи в секция Допълнителна информация в Потребителските данни!

Заплащане /Подробно в раздел Заплащане/:
Ползвателят може да заплати цената на поръчаното от сайта, като използва по свой избор един от следните способи:

1.    Покупка с куриер;

2.    Заплащане чрез  ePay.bg;

3.    Заплащане по банков път;

Авторски права и ограничения свързани с тях
Без изричното съгласие на Tuberzona.com  не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Препратки към други уеб сайтове, собственост на трети лица 
Препратките към други сайтове са единствено и само за ваше удобство. Tuberzona.com  не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за тях и тяхното съдържание.

Промени в Общите условия 
Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца. Изменените общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка (линк). Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки.
Ако определена клауза и /или част от настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна, това не води до нищожност на Общите условия като цяло. Всички останали текстове имат обвързваща сила между страните. За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.


Сертификати:

- Сертификат за произход на Трюфел зона №1 / 2018г.

- Сертификат за произход на Трюфел зона №2 / 2018г.

- Сертификат за произход на Трюфел зона №3 / 2018г.

- Сертификат за произход на Трюфел зона №4 / 2018г.

- от производителите на мед, използван от Трюфел зона;

- от производителите на зехтин, използван от Трюфел зона ;

- трюфел Макроспорум вит;

- трюфел Аестивум вит;

- трюфел Унцинатум;

- трюфел Аестивум;

- лабораторни проби на почва от находищата на трюфели;

- лабораторна проба на водата, с която се извършва периодичното напояване на находищата на трюфели;

- други.

Разрешителни:

Разрешително за бране на гъби и билки от МЗХГ/2017г.

Договор със собственик- за ползване на 50 дка гора и ливади в Стара планина. Безсрочен.